Projekti i stacionit portativ të larjes së duarve

Projekti i stacionit të larjes së duarve në SHBA

Emri i projektit: USA Hand Wash Station Project

Adresa e projektit: SHBA

Projektimi dhe prodhimi: Dongguan Vanhe Modular House Co., Ltd.

Lloji: Stacion celular i larjes së duarve

Sipërfaqja/sasia: 12 komplete

Fushat kryesore funksionale: Hoteli, Tregu, Spitali etj.

Projekti i stacionit të larjes së duarve në Singapor

Emri i projektit: Projekti i stacionit të larjes së duarve në Singapor

Adresa e projektit: Singapor

Projektimi dhe prodhimi: Dongguan Vanhe Modular House Co., Ltd.

Lloji: Stacion celular i larjes së duarve

Sipërfaqja/sasia: 50 komplete

Fushat kryesore funksionale: Hoteli, Tregu, Spitali etj.

Projekti i stacionit të larjes së duarve në Kanada

Emri i projektit: Canada Hand Wash Station Project

Adresa e projektit: Kanada

Projektimi dhe prodhimi: Dongguan Vanhe Modular House Co., Ltd.

Lloji: Stacion celular i larjes së duarve

Sipërfaqja/sasia: 100 komplete

Fushat kryesore funksionale: Hoteli, Tregu, Spitali etj.